Gizlilik Politikası
Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz
hassasiyetle korunmaktadır.
Biz, Baltacı Makine Sanayi Ve Ticaret A.Ş., veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve
kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla
işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme
yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler
olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.
Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma
Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve
çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan
yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları,
teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek,
depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde
ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz
hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin
tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak,
hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş
kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve
kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari
makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet
süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.
Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi
Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet
aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği
yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep
halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile
aktarılabilecektir.
Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını
kullanabilir:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
f. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması
hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere [email protected] üzerinden bizimle
iletişime geçebilirsiniz.
İletişim
Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan
kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca
işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi
kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak
olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle [email protected]  e-mail adresi üzerinden
iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.